visa alla bilder öppna pdf


Fin och fräsch butikslokal med en total yta av ca 1795 kvm med mycket bra läge i handelsområdet Västerport. Ytorna är fördelade på butik, lager, kontor och personalytor med bra takhöjder och stor potential för de flesta verksamheter. Passage för bil från entré och p-ytor till utlämning/ lager på baksidan. Bra portar för in- och utlastning för att uppnå ett flexibelt flöde i lokalerna. Asfalterad och avgränsad tomt med ytor för uppställning/förvaring vid inlastning/varumottagning. Moderna lokaler med fina och ändamålsenliga kontors- och personaldelar med omklädning och matsal i anslutning till övriga ytor. Området ligger i en expansiv del av Växjö och direkt granne med Arenastaden. Här är Du också granne med bl a Ö & B, Carlssons-ELON, Rågårds Modehus, Jysk, Plantagen m fl. Lätt tillgängligt med infarter till området från alla intill liggande gator såsom Storgatan-Arabygatan-Smedjegatan. Stor skyltpelare utmed Storgatan där det finns möjlighet till exponering tillsammans med övriga butiker på Västerport. Området har mycket goda parkeringsmöjligheter för Era kunder. Lokalen är ledig för uthyrning omgående.

Fakta
Objekttyp: Butik
Adress: Arabygatan 13
Ort: Växjö
Area: 1 795 kvm
Tillträde: 2016-08-01
Lokalnummer: 16202-70002

Kontakta

Claus Holmgren
Regionchef
0470-777420
070-520 30 90