S.t Petersburg

Stor potential

Den ryska ekonomin präglas av en rad dåliga nyheter vilket gör bankfinansieringen extremt dyr, vilket i sin tur orsakat en avmattning i ekonomin i allmänhet och av fastighetsmark-naden i synnerhet. Här några av våra projekt:
Sweden House Business Center. CA Fastigheter är huvudägare sedan 2007. Tack vare gynnsamt läge och hög servicenivå har vi lyckats hålla full beläggning. Sveriges generalkonsulat och Nordiska ministerrådet är några av hyresgästerna i fastigheten.
Parnas handelsområde. CA Fastigheter äger två stora markområden om totalt ca 140 000 kvm. Komplicerad och tidskrävande exploatering med ett års försening hoppas vi att franska sportkedjan Decathion snart ska öppna sin 4 700 kvm stora butik på vårt område.
Detskaya 18. Samtliga 92 lägenheten i samriskprojektet är sålda och färdigställda. Fastigheten ligger i affärsdistriktet i centrala St Petersburg.
Med en successiv återhämtning i ekonomin förväntar vi också att aktivteten inom fastighetssektron ökar med stigande efterfrågan och högre hyror. Det bör ha en positiv effekt på vår verksamhet och vi ser positivt på 2017.

Jan Borekull
VD, CA S:t Petersburg

Berlin/Estland

Berlin 

Sedan 2005 har CA Fastigheter förvärvat bostadsfastigheter i Berlin. Portföljen består idag av traditionella förvaltnings-fastigheter.
Totalt har CA Fastigheter ca 80 000 kvm bostäder i mycket bra lägen i västra Berlin.

Estland

CA Fastigheter har genom dotterbolag i joint venture bolaget Letona Properties förvärvat fastigheter av kontor- och lagerkaraktär i Tallinn sedan 2007.
I början av 2010 förvärvades Posthuset, mitt i centrala Tallinn som utökade Letonas fastighetsbestånd med ca 9 000 kvm till nästan 30 000 kvm kontor, lager och butiker. Posthuset har genomgått en omfattande renovering och byggs om till galleria under 2013 med "Grand Opening" under hösten 2013.

I slutet av 2007 förvärvades också ett markområde med tillhörande fastigheter i Narva, Estland. Investeringen gjordes tillsammans med Gabrielsson Invest AB. Markområdet ligger på gränsen till Ryssland och omfattar 65 ha mark med totalt 140 byggnader. Ambitionen är att tillsammans med berörda myndigheter utveckla området till en ny modern stadsdel.

Andreas Claesson
Regionchef Berlin/Tallinn