Exploateringsnämnden i Stockholm anvisar mark för totalt 640 nya bostäder till totalt elva bolag. CA Fastigheter ABs anvisning innebär ca 44 lägenheter och omfattar 4 400 kvm BTA bostäder samt 700 kvm BTA lokaler.Södra Värtahamnen bedöms sammantaget inrymma ca 2 400 bostäder och ca 10 000 nya arbetsplatser. Inflyttning i området beräknas påbörjas 2021.