Karin Månsson

CA Fastigheter AB:s bygg- och projektledningsgrupp är en viktig central funktion inom bolaget då koncernens projekt starkt bidrar till koncernens utveckling. Genom att ha en intern bygg och projektledningsgrupp överförs kunskaper och erfarenheter mellan koncernens geografiskt spridda utvecklingsprojekt i ett tidigt skede.
Chef för gruppen är Karin Månsson

Från vänster:
Bo Nilsson, Susanne Nilsson, Hanna Högberg, Fredrik Månsson, Daniel Kelemit och Ruzbeh Shamloo.

Johan Frostberg

Projektrådgivare för byggprojektet Gasverket i Stockholm är Johan Frostberg.