CA Fastigheter AB:s bygg- och projektledningsgrupp är en viktig central funktion inom bolaget då koncernens projekt starkt bidrar till koncernens utveckling. Genom att ha en intern bygg och projektledningsgrupp överförs kunskaper och erfarenheter mellan koncernens geografiskt spridda utvecklingsprojekt i ett tidigt skede.
Från vänster: Bo Nilsson, Susanne Nilsson, Hanna Högberg, Daniel Kelemit, Johan Frostberg (chef för gruppen) samt Fredrik Månsson. Pär Friis saknas på bilden

johan.frostberg@cafastigheter.se
bo.nilsson@cafastigheter.se
susanne.nilsson@cafastigheter.se
hanna.hogberg@cafastigheter.se
daniel.kelemit@cafastigheter.se
fredrik.mansson@cafastigheter.se

par.friis@cafastigheter.se