Om du är bostadshyresgäst och är registrerad på mina sidor, kan du logga in här och göra din serviceanmälan.
Dina kontaktuppgifter är då redan ifyllda samt att du kan följa dina serviceärenden.

Vi akuta ärenden se ditt kontors information eller anslag i fastigheten.

Mina Sidor

Viktigt meddelande

På grund av byte av dataprogram är felanmälan för tillfället ur funktion.
Under systembytet gör du i första hand felanmälan via Minasidor.
I andra hand mailar du uppgifter till post@cafastigheter.se eller ring 0480-574 30.
Du måste uppge namn, adress, telefonnummer vi kan nå dig på, lägenhetsnummer samt vad du vill ha hjälp med.

Ha en fin dag!
Hälsningar CA Fastigheter
* Ett telefonnummer är obligatoriskt
* Behövs vid återkoppling via e-post