Om du är bostadshyresgäst och är registrerad på mina sidor, kan du logga in här och göra din serviceanmälan.
Dina kontaktuppgifter är då redan ifyllda samt att du kan följa dina serviceärenden.

Vi akuta ärenden se ditt kontors information eller anslag i fastigheten.

Mina Sidor
* Ett telefonnummer är obligatoriskt
* Behövs vid återkoppling via e-post