Anders Ek, Ordförande
Född 1948, Fil kand.

Johan Damne, VD Styrelseledamot
Född 1963, Civ. ek
VD för CA koncernen sedan år 2000. Anställd sedan 1989. Tidigare vVD. Styrelseledamot i Catella AB (Publ.), BZK Grain Alliance AB samt övriga bolag inom CA koncernen.

 Andreas Claesson, Styrelseledamot

 Pernilla Claesson, Styrelseledamot

Julia Mejegård, Styrelseledamot (bild saknas)