Anders Ek, Ordförande

Johan Damne, VD Styrelseledamot
VD för CA koncernen sedan år 2000.

 Andreas Claesson, Styrelseledamot

 Pernilla Claesson, Styrelseledamot

Julia Mejegård, Styrelseledamot