Nedanstående styrelseledamöter ingår i styrelsen för Claesson & Anderzén AB som utgör CA koncernens moderbolag.

I denna styrelse behandlas och beslutas samtliga för CA koncernens viktiga frågor, oavsett vilken juridisk person inom koncernen frågan berör.
Koncernens "operativa" moderbolag, CA Fastigheter AB, har formellt en separat styrelse. Styrelsemedlemmar i CA Fastigheter AB är nedan markerade med *.

Johan Claesson, Ordförande *

Född 1951, Civ. ek
Styrelseordörande i Catella AB(Publ.), K3 Technology Group PLC, Leeds Group EETI Ltd, Alufab m.m. Johan Claesson är tredje generationens ägare till CA koncernen.

Magnus Claesson, Styrelseledamot *

Född 1949, jur. kand.
Magnus Claesson är tredje generationens ägare till CA koncernen.

Johan Damne, VD, Styrelseledamot *

Född 1963, Civ. ek.
VD för CA koncernen sedan år 2000. Tidigare vVD. Anställd sedan 1989. Styrelseledamot i Catella AB (Publ.), BKZ Grain Alliance AB samt övriga bolag inom CA Koncernen.

Anders Ek, Styrelseledamot

Född 1948, Fil kand (Sw. B. A)

Leif Andersson, Styrelseledamot

Född 1965, Civ. ek., Civ.ing., EMBA
Ägare och VD i Andersson REIM AB.


Eje Wictorson, Ekonomichef

Född 1958, Civ. ek.
Anställd år 2000. Tidigare auktoriserad revisor och partner i Deloitte.