Renovering av p-garage i Wachtmeister Galleria

Pressmeddelande , Karlskrona 2013-08-16

Wachtmeister Galleria i Karlskrona färdigställdes för invigning i juni 1988. Drygt 25 år har gått och nu är det dags att renovera parkeringsgaraget. Wachtmeistergaraget är en välkänd parkeringsanläggning med absolut närhet till shopping och besöksmål i Karlskrona Centrum.

Under perioden 19 augusti - 14 oktober 2013 kommer garaget att helrenoveras. De huvudsakligen skälen till den omfattande renoveringen är följande:

  • - Stoppa begynnande rostangrepp på armeringen i betongkonstruktionen orsakade av tövatten, vägsalter och däckslitage.

  •  - Säkerställa betongkonstruktionens motståndskraft mot väta och mekanisk påverkan.

  • - Förbättra avvattningen i garageytorna genom komplettering med nya dagvattenbrunnar.

  • - Öka trivsel och trygghet genom ljusare kulörer på väggar och golv.

  • - tydliggöra p-rutor och därmed underlätta för parkören tack vare ny markering på golv.

14 oktober öppnar Wachtmeistergaraget nyrenoverat för att emot shoppingbesökare och övriga parkörer i många år framöver.

Projektet ingår i CA Fastigheters långsiktiga plan att bidra till att stärka handeln och besöksnäringen på Trossö genom förädling och förtätning av fastigheter, ombyggnader av gator och torg samt etablering av nya butiker och verksamheter.

Fakta om garaget i Wachmeister Galleria:

  • Yta: ca 3 500 kvm

  • Bilplatser: ca 160 st

  • Byggnadsår:: 1988

  • Ägare: CA Fastigheter AB

Frågor rörande detta pressmeddelande besvaras av Ulf, Åberg, regionchef CA Fastigheter AB, Karskrona på tel 0708-794576