CA Fastigheter AB förvärvar utvecklingsfastighet i Malmö

Pressmeddelande 2019-11-04

CA Fastigheter AB har via en ”off market” affär förvärvat lagerfastigheten Ugnen 5 belägen på Norra Sorgenfri i Malmö. Fastigheten är en del i en omfattande översiktsplan. På fastigheten har planprocess inletts i syfte att uppföra bostäder, vård, förskola mm. Tomtarealen uppgår till ca 11 000 m2 med en befintlig lager- och kontorsbyggnad om 2 100 m2. I samband med försäljningen tecknas ett långsiktigt hyresavtal med säljaren.

”Vi förvärvar en intressant fastighet som på några år sikt ger oss stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som vi får kassaflöde under planprocessen” säger CA Fastigheter AB:s affärsutvecklare Mikael Holmgren i en kommentar.

”Vi har fortsatt en ambition om att öka vår närvaro i Malmö och denna affär är ett utmärkt sätt att skapa en fastighetsportfölj med såväl förvaltningsfastigheter som fastighetsutvecklingsprojekt”, fortsätter Mikael Holmgren.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:

Affärsutvecklare Mikael Holmgren, 070-82 27 108 mikael.holmgren@cafastigheter.se

CA Fastigheter AB ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen, en familjeägd investmentbolagsverksamhet, som idag drivs av tredje generationen av familjen Claesson. CA Fastigheter AB bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 700 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.

Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera långsiktig värdeutveckling i kombination med en substantiell fastighetsutvecklingsverksamh