CA koncernen förstärker organisationen, söker ny VD till CA Fastigheter AB

Pressmeddelande , Kalmar 2017-03-20

Som ett led i att stärka ledningsfunktionen för CA koncernen har ledningen för Claesson & Anderzén AB beslutat att utlysa tjänsten som VD för CA Fastigheter AB. Johan Damne, som innehaft tjänsten i 17 år kommer i fortsättningen att koncentrera sig på tjänsten som VD och Koncernchef för Claesson & Anderzén AB, en tjänst han innehaft parallellt.

Claesson & Anderzén AB med dotterbolag, grundat 1912, är ett familjeägt investmentbolag. Verksamheten är uppdelad i dels fastighetsverksamhet, CA Fastigheter AB, och dels investmentbolagsverksamhet, genom CA Investment AB, med hel eller delägda bolag, noterade och onoterade, inom olika branscher. En förstärkning av ledningsfunktionen ger möjlighet att utveckla verksamheterna ytterligare.
Arbetet med att rekrytera VD för CA Fastigheter AB påbörjas i samband med detta pressmeddelande. Till dess att ny VD för CA Fastigheter AB tillträtt upprätthåller Johan Damne VD-posten precis som tidigare.

CA Fastigheter AB med dotterbolag är ett fastighetsbolag idag verksamt i Sverige, Tyskland, Estland och Ryssland. Fastighetsportföljen uppgår till ca 660 000 kvm uthyrningsbar yta bestående av såväl bostäder som kommersiella ytor. Härutöver bedrivs en omfattande fastighetsutvecklingsverksamhet.
Vid senaste årsskiftet värderades koncernens fastighetsportfölj till 11 miljarder kronor.

Efter många år som VD för både Claesson & Anderzén AB och CA Fastigheter AB har verksamheten för hela koncernen blivit så pass omfattande att Johan Damne framgent kommer att fokusera på rollen som koncernchef. Ansvaret för fastighetsbolaget kommer dock fortsatt att till stor del ligga kvar på Johan Damne som blivande ordförande i styrelsen för CA Fastigheter AB. Jag vill tacka Johan för en enastående prestation som VD i fastighetsbolaget och ser fram emot att han fortsatt leder utveckling av CA koncernen”, kommenterar Johan Claesson, ordförande i Claesson & Ancerzén AB.

Det är klart att det känns speciellt att lämna över ett operativt jobb i fastighetsbolaget som jag brunnit för under så lång tid. Tidpunkten för en förändring känns dock helt rätt. Såväl vår fastighetsportfölj som våra fastighetsutvecklingsprojekt har blivit mer omfattande varför vi måste tillföra såväl resurser som nya tankar och idéer vilket kommer våra fantastiska medarbetare och därmed företaget till del. Samtidigt släpper jag ju inte fastighetsfrågorna helt då jag fortsatt kommer vara med i övergripande frågor”, säger Johan Damne i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Claesson, ordförande Claesson & Anderzén AB, +46-705471636
eller
Johan Damne, VD Claesson & Anderzén AB, +46-705860330