Säljstart Brf Mastfoten i Kv Spantrutan, Varvsholmen Kalmar

Pressmeddelande 2013-06-13

CA koncernen kan härmed glädjande presentera ytterligare 26 lägenheter i bostadsrättsform i Brf Mastfoten belägen i kvarteret Spantrutan på Varvsholmen i Kalmar.

Merparten av lägenheterna utgörs av tvåor och treor om 60-75 kvm. Utöver detta innehåller projektet två fyror i en indragen takvåning om ca 100 kvm vardera.

Samtliga lägenheter har utblickar såväl norrut mot Öland och Ölandsbron som söderut mot en grön och luftig innergård samt i de övre planen även över Kalmars hamninlopp och Kalmar stad.

Projektet ligger i direkt anslutning till det tidigare annonserade Brf Spantrutan och innehåller samma höga kvalitet och invändiga standard.

Försäljningen av lägenheter i Brf Mastfoten startar torsdagen den 13 juni. Ansvarig mäklare är Ulrika Hjort på Pontuz Löfgren AB.
Inflyttning av dessa lägenheter beräknas ske under andra halvåret 2014.

”- Det är mycket roligt att nu kunna erbjuda Kalmar ytterligare ett högklassigt Brf-projekt på Varvsholmen. Efterfrågan på bostadsrätter har visat sig fortsatt mycket stor varför vi nu väljer att släppa ytterligare 26 lägenheter för att fler av våra kunder skall kunna erbjudas att äga sitt boende på Varvsholmen”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

Ovanstående 26 lägenheter har tidigare presenterats som blivande hyreslägenheter. Det stora intresset för bostadsrätter i kombination med det olyckliga produktionsstoppet i ca 1,5 år som hela kvarteret Spantrutan drabbats av, pga av överklagan av redan erhållit bygglov, gör att ekonomin i projektet kraftigt försämrats. Detta har lett till beslutet att ombilda även dessa lägenheter.
Mångfalden i bostadsformer är dock mycket god på Varvsholmen. Fram till idag utgörs i stort hälften av alla producerade bostadsenheter av hyresrätter och resterande enheter av bostadsrätter och egna hem.

De hyresrätter i form av 18 Trygghetsbostäder som ingår i kvarteret Spantrutan kvarstår dock i hyresrättsform.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, +46-70-5860330