CA Fastigheter säljer del av handelsområde i Veddesta

Pressmeddelande , Stockholm 2014-04-09

CA Fastigheter AB säljer del av handelsområde i Veddesta Järfälla till Biltema
CA Fastigheter AB utvecklar ett nytt handelsområde i Veddesta, Järfälla kommun. Handelsområdet kommer totalt att omfatta drygt 35 000 kvm handel varav ca 10 000 kvm kan utgöras av livsmedelshandel.
Sedan tidigare har Beijer Bygg öppnat sin bygghandel medan byggnation pågår av butiker för bl a Willys vilka skall ha öppning under hösten 2014.

Som ett led i att utveckla detta handelsområde har CA Fastigheter AB via dotterbolag sålt del av fastigheten Järfälla Veddesta 2:83 till Biltema. Den del av fastigheten som avyttrats utgörs av ett markområde som möjliggör en byggnation om 7 000 kvm BTA.
Biltema förväntas uppföra en butik så snart bygglov erhållits.

”Vi är väldigt glada att Biltema har valt att etablera sig i vårt handelsområde i Veddesta. Vi har sedan tidigare avtalat med flera starka varumärken som har eller kommer att etablera sig i området. Att nu kunna presentera ytterligare ett mycket starkt varumärke som Biltema känns fantastiskt”, säger CA Fastigheter AB:s regionchef för Stockholm Jan Dahlberg i en kommentar.

”Vi kommer snart att kunna presentera ytterligare varumärken som skall etablera i området”, fortsätter Jan Dahlberg.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
VD, Johan Damne 0480-57400 eller 070-5860330
eller
Regionchef Stockholm, Jan Dahlberg 08-4415500 eller 070-3443880

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på sju orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.