READY-projekt

2015-04-01

CA Fastigheter har genom dotterbolag blivit utvalda och kommer att vara del i EU projektet ”The READY project” –Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions. Detta är en del av EU´s 7:e ramprogram, FP7, för forskning & innovation och där CA är en del av SmartCities and Communities.
För CA´s del innebär detta att vi på ett energieffektivt och innovativt sätt skall renovera 180 st lägenheter i vårt bestånd på Växjö 6:69, f d Kv Bärnstenen.
De typer av åtgärder som kan göras kan t ex vara Isolering, värmeåtervinning, LED belysning, intelligent styrning för flexibel energianvändning inkl ventilation, vattenbesparingsåtgärder, smarta mätare, högeffektiva solceller mm. Förutom installation av tekniska hjälpmedel och lösningar kommer även beteende för smart boende ingå i arbetet. Hyresgäster skall i vardagen förmås agera på ett energieffektivt sätt genom lösningar i sitt boende.
Projektet kommer att pågå under 60 månader och start för detta var 1 december 2014.

Deltagande städer är Växjö tillsammans med Århus i Danmark och Kaunas, Litauen som observing partner. Deltagande partners i projektet är f n 23 st där vi bl a ser CA, Aarhus universitet, RAcell, Danfoss, IKEA, Linnéuniversitetet, Växjöbostäder, VEAB, AIT Austrian Institute of Technology m fl.
Detta syftar bl a till en anpassning av nuvarande energisystem för ökad hållbarhet, mindre beroende av importerade bränslen, baserad på en mix av förnyelsebara, icke nedsmutsade energikällor.

"Project supportes by the European Community"