Prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

Kalmar 2012-06-26

CA erhåller prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt angående bygglov på Kalmar Spantrutan 1

CA Fastigheter AB:s dotterbolag Varvsholmens Fastighets AB (nedan benämnda CA) har erhållit prövningstillstånd av Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt avseende tidigare inhiberat bygglov på rubricerad fastighet.
Prövningstillståndet innebär att Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, som är högsta instans i denna typ av frågor, kommer att pröva ärendet i sin helhet.

”Det är oerhört glädjande att Mark- och Miljööverdomstolen beslutat om prövningstillstånd och att vi därmed får ett slutligt domstolsbeslut avseende vårt, av Kalmar kommun, tidigare erhållna bygglov. Vi tolkar detta besked positivt även om det naturligtvis inte behöver innebära att domstolen slutligen går emot tidigare instansers beslut.”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

Något besked om när ett utslag kan förväntas komma från Mark- och Miljööverdomstolen har inte gått att få.

”Vi beklagar djupt att detta ärende dragit ut på tiden utan att vi kunnat påverka processen. Våra kunder har fått lida för utebliven byggnation trots att vi som byggherrar till fullo följt det bygglov vi erhållit. Vi hoppas nu att domstolen prioriterar ärendet då det avser en pågående byggnation av bostäder”, fortsätter Johan Damne.


För mer information kontakta

Johan Damne, VD, CA Fastigheter AB, 0480-57400
Peter Savin, Advokat, Advokatfirman Glimstedt, 0480-442848