Projektchef för Gasverket, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Pressmeddelande 2017-01-12

Till projektchef har utsetts Patric Eriksson som tillträtt en nyinrättat tjänst främst med totalansvar för Projekt Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Patric har en lång erfarenhet av branschen och kommer närmast från en tjänst som projektchef på Magnolia Bostad AB. Dessförinnan som projektledare hos Sweco Management.

Projekt Gasverket ligger i hjärtat av ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, beläget i Hjorthagen mellan Nationalstadsparken, Värtan och Gärdet i Stockholm. När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer stadsdelen att rymma 12 000 bostäder och 30 000 nya arbetsplatser, vilket gör det till en viktig stadsdel i ett snabbt växande Stockholm. Mitt i denna nya stadsdel skall Gasverket utvecklas och utgöra navet för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice. Projektet kommer även innehålla bostäder. Samtliga detaljplaner förväntas ha vunnit laga kraft senast under 2018 och komma att innehålla byggrätter, i såväl gamla som nya byggnader, om 80 – 90 000 kvm. Byggnation kan komma att påbörjas i takt med att de olika detaljplanerna inom området vinner laga kraft.

Vi hälsar Patric välkommen till oss.