CA Fastigheter AB förvärvar aktiemajoriteten i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande , Kalmar 2016-08-18

CA Fastigheter AB har, genom dotterbolag, av JR Kvartersfastigheter förvärvat majoriteten av aktierna i ett bolag innehållande rättigheterna och markreservationerna till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden Stockholm. Förvärvet är i vissa delar villkorat.
Parterna skall härefter tillsammans utveckla projektet i samförstånd med Stockholm Stad.

Läs mer här