Pressmeddelande

Pressmeddelande , Kalmar 2011-10-13

CA Fastigheter AB:s dotterbolag, Varvsholmens Fastighets AB, har med anledning av Länsstyrelsens beslut om inhibition tillfälligt avbrutit byggnation i kv Spantrutan.
För att skydd egendom kommer under en tid framöver utföras efter- och kompletteringsarbeten på fastigheten såsom exempelvis återfyllning av gropar/diken för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.

Vidtagna åtgärder har godkänts av byggnadsinspektör hos Kalmar kommun.

För vidare information gällande arbetsplatsen kontakta byggprojektledare Susanne Nilsson, 0480-574 00.