Premiäröppning ny/gammal butik

Pressmeddelande , Karlskrona 2012-11-02

CA Fastigheter AB har idag glädjen att meddela att Enkla Urval i Karlskrona AB på Borgmästaregatan 7, tillhörande Wachtmeister Galleria, har premiäröppning i den ny/gamla butikslokalen både på gatuplan plan 2, i f d Trossö Kopias lokaler. Enkla utökar därmed sin totala butiksyta med över det dubbla. Wachtmeister Galleria ser det som en förstärkning av sortimentet i en redan god butiksmix.

För ytterligare information kontakta Teknisk chef vid Karlskronakontoret: Marius Hansen, tel 0708-684 425.