CA Fastigheter AB säljer köpcentrum i Tallinn, Estland

Pressmeddelande 2017-12-27

CA Fastigheter AB har idag, genom dotterbolag, tecknat avtal om försäljning av fastigheten Narva Mnt 1 i Tallinn, Estland, mer känt som ”Postimaja”. Fastigheten utgörs av en galleria i absoluta centrum av Tallinn.
Köpare är fastighetsfonden Baltic Horizon. Parterna var överens om att tillträde till fastigheten skulle skett per dagens datum men då Estlands konkurrensmyndighet först måste godkänna affären kommer CA Fastigheter AB:s frånträde att ske senast under februari 2018.

CA Fastigheter AB förvärvade fastigheten 2010 som ursprungligen uppförts som huvudkontor för Estniska Posten, Estii Post. Vid förvärvet hade dock Estii Post lämnat merparten av fastigheten. Under de följande åren genomfördes en total ombyggnation och en galleria om ca 9 000 kvm uthyrningsbar yta skapades. Invigning skedde 2013 med ankarhyresgäster som bl a RIMI och H&M.

Efter försäljningen har CA Fastigheter AB, via dotterbolag, en kvarstående fastighetsportfölj i Tallinn bestående av kontors- och industrifastigheter.

Försäljningen är i linje med vår strategi att utveckla fastigheter och därefter antingen långsiktigt lägga i egen portfölj eller sälja. I detta fall har vi valt att sälja trots att fastigheten har absolut bästa läge i Tallinn och därmed sannolikt en fortsatt värdetillväxt.”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.
Vi är glada att påvisa att ännu ett fastighetsutvecklingsprojekt har genomförts och skapat substantiell värdetillväxt för CA koncernen”, fortsätter Johan Damne.

Vi upplever att vi hittat rätt köpare i Baltic Horizon som genom sin angränsande fastighet, ”Coca Cola Plaza”, har en möjlighet att genom att äga båda fastigheterna vidareutveckla hela kvarteret. Vi får nu analysera marknaden och se om vi vill öka vårt kvarvarande bestånd eller om vi vill koncentrera oss på andra marknader”, säger Andreas Claesson, CA Fastigheter AB:s regionchef för Estland.


För mer information vänligen se vår hemsida, www.cafastigheter.se eller kontakta

Johan Damne, VD, telefon +46705860330 eller
Andreas Claesson, Regionchef Estland, telefon +46705662202