Omorganisation på Kalmarkontoret

Kalmar 2009-09-10

I och med att Bo Nilsson tar klivet över till CA:s centrala byggavdelning, tar också Fredrik Samuelsson ett kliv uppåt i organisationen och tillträder som Teknisk chef med ansvar för Kalmarförvaltningens fastigheter vad avser reparationer och underhåll. På Fredriks plats tillträder Magnus Wernersson som Arbetschef för CA Fastighetsservice AB.

Johan Frick
Regionschef
Kalmar