Ny regionchef Malmö

Pressmeddelande 2017-01-17

Till ny Regionchef för CA Fastigheter AB:s verksamhet i Malmöregionen har utsetts Fredrik Elfvén. Fredrik har en lång erfarenhet av branschen och kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på Newsec avseende en av deras stora kunder Starwood.

I Malmöregionen har CA idag ett fastighetsbestånd om ca 60 000 kvm med en mix av bostäder och kommersiella lokaler. Härutöver utvecklas ett större markområde i Lomma Hamn där CA totalt uppför ca 400 bostadsenheter. Målsättningen med Region Malmö är att utöka såväl fastighetsbeståndet som projektverksamheten.