Ny detaljplan för Veddesta

Stockholm 2009-05-25

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade, 11 maj 2009, att ge planutskottet i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för våra fastigheter Veddesta 2:18 och 2:83. Gällande markanvändning, industri,ska ändras till verksamheter/handel inkl dagligvaruhandel. Arbetet med detaljplanen startar under hösten och beräknas vara avslutat till sommaren 2010. Jan Dahlberg Regionschef Stockholm.