Miljardprojektet - ett steg närmare verkligheten

2019-03-29

Förädlingen av Gasverket i Norra Djurgårdsstaden har tagit fart. För World in Property berättar CA Fastigheter om ett fascinerande projekt som kräver fingertoppskänsla.
För tre år sedan förvärvade CA Fastigheter majoritetsägandet och blev ägare av rättigheterna och markreservationerna för Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Ett byggprojekt som innehåller byggrätter för såväl gamla som nya byggnader om mellan 60 till 80 000 kvadratmeter.
Exakt vad kostnaden för projektet landar på är oklart, men beräkningar visar att det är en satsning från CA:s sida på runt fyra miljarder kronor och spänner över ytterligare närmare sex till åtta år.

Känslig upprustning
I dag har arbetet med första etappen tagit skruv. I de blåklassade byggnaderna arbetas det nu för fullt med att renovera och färdigställa lokalerna för främst kommersiella hyresgäster. Ett arbete som både tar tid och som är känsligt då de flesta av fastigheterna ska behålla mycket av sina historiska inslag och ursprungsbyggnation.
Det är ett väldigt speciellt projekt med tanke på att det är så mycket som ska bevaras av fastigheternas ursprung och samtidigt ska vi anpassa dem för moderna krav, men för oss är det väldigt roligt att få utveckla hela det här området. Fastigheterna har stått i hundra år och vi vill ju att de ska stå i hundra år till, säger Pernilla Claesson, CA:s regionchef i Stockholm.
Bolaget har sedan tidigare skrivit avtal med Klätterverket som kommer att husera i den fastighet som först blir iordningställd. Där har bland annat själva gasverkets kontrollrum lämnats kvar i originalskick och redan i höst slår de upp sina dörrar för allmänheten.
Det var extremt svårt för oss att hitta en sådan här rymlig lokal så här centralt i Stockholm. Vi har letat länge, men de flesta fastigheter vi tittat på är nyproduktioner och de har inte så här högt i tak vilket är viktigt för oss, berättar Trevor Cooper-Williams, vd på Klätterverket, när World in Property besöker deras lokaler.
Under hösten kommer även viss annan handel att flytta in på området i de upprustade lokalerna samt att det öppnar en nybyggd grundskola för 900 elever.

Nytt hotell
En av de två gasklockorna som användes fram tills 2011 ägs i dag av CA och planeras bli hotell. Den andra gasklockan äger staden och den vill de göra till en multiscen och förhoppningen är att båda står klara och brukbara under 2024.
I etapp två som ligger i östra delen av det anrika gasverksområdet kommer det även att byggas nya fastigheter. Här läggs stort fokus på att få till en bra mix av bostäder, kontor, handel, gastronomi och andra upplevelser som gör Gasverket till en destination i sig. Ännu är inte någon detaljplan klar, men signalerna bolaget får pekar på att nästa etapp bör kunna påbörjas under senare delen av 2020.
För oss hade det så klart varit affärsmässigt tryggast att få ett klartecken på både etapp ett och två, men vi kände ett ansvar att sätta i gång med arbetet så fort som möjligt menar Pernilla Claesson.