CA Fastigheter vinner markanvisning, Södra Värtan i Stockholm

Pressmeddelande 2016-05-11

CA Fastigheter AB är ett av elva bolag som har vunnit en markanvisningstävlan i Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Exploateringsnämnden i Stockholm anvisar mark för totalt 640 nya bostäder till totalt elva bolag. CA Fastigheter ABs anvisning innebär ca 44 st lägenheter och omfattar 4 400 kvm BTA bostäder samt 700 kvm BTA lokaler.

Södra Värtahamnen bedöms sammantaget inrymma ca 2 400 bostäder och ca 10 000 nya arbetsplatser. Inflyttning i området räknas att påbörjas 2021.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst förvaltning och utveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar ca 750 000 kvm i sju regioner med kontor på sju orter i Sverige; Stockholm, Borås, Jönköping, Kalmar, Lomma, Malmö och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Fastighetsutveckling är en stor del av CA-koncernens verksamhet och för närvarande uppförs bland annat, ca 250 bostadsrättslägenheter på Östermalm i Stockholm, i Lomma Hamn och på Varvsholmen i Kalmar. Härutöver uppförs såväl kommersiella lokaler som bostäder i hyresrättsform i olika städer i Sverige. I Tyskland drivs fastighetsutvecklingsprojekt för uppförande av bostäder motsvarande en total volym om ca 1 200 – 1 500 lägenheter

För mer information kontakta

Johan Damne, VD, 0480- 74 00 eller 070-586 03 30, eller
Lotta Claesson, Affärsutvecklare, 08-441 55 00 eller 073-923 97 51


.