Lagring av byggnadsmaterial på Spantrutan 1

Pressmeddelande , Kalmar 2012-03-08

Med början idag inleds lossning och lagring av sedan tidigare prefabricerade betongkonstruktion avsedd för denna fastighet att påbörjas. Arbetet kommer att pågå under de närmaste veckorna. Betongkonstruktionerna har sedan i somras lagrats av CA:s leverantörer men de har inte lägre möjlighet att lagra materialet i sina fabriker då detta skulle leda till produktionsstörningar.

Lagring av byggnadsmaterialet på fastigheten görs för att minska den ekonomiska skadan, för samtliga inblandade aktörer, som uppstått pga det inhiberade bygglovet. För undvikande av missförstånd vill CA påpeka att denna åtgärd inte innebär att några byggarbeten påbörjas på fastigheten.

För mer information kontakta: Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, 070-5860330 eller Susanne Nilsson, Byggprojektledare CA Fastigheter AB, 070-5332827