CA Fastigheter utökar sin närvaro i Gasverksområdet i Stockholm

Pressmeddelande 2019-03-04

CA Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat och tillträtt tomträtten Mätarhuset 1 i Stockholm samtidigt som långsiktigt hyresavtal tecknas på samtliga ytor med Klätterverket Gasverket AB.

Tomträtten utgör ca 1 500 m2 uthyrningsbar yta med närmsta läget mot Bobergsgatan. Byggnaden kommer innehålla lokal för klätterverksamhet med café och bistro. Klätterverket kommer vid öppning i augusti bli den modernaste anläggningen för inomhusklättring med Stockholms högsta klättervägg på 17 meter!

CA Fastigheter är mycket glada att växa ytterligare i Stockholm och inte minst i Gasverksområdet. Vårt förvärv och sedermera uthyrning till Klätterverket är en viktig pusselbit för att uppnå vår vision för Gasverket – att skapa en ny destination i Stockholm” säger Gasverkets projektansvarige Anders Nyström i en kommentar.

Klätterverket ser fram emot att tillsammans med CA Fastigheter förädla Mätarhuset och skapa en spektakulär plats för klättring i en unik industrihistorisk miljö” säger Trevor Cooper-Williams, VD för Klätterverket.

Med våra senaste affärer och tillkommande volym fortsätter vi vår strategi att öka vår närvaro i Stockholm. Att förvärvet i Gasverket ligger tillsammans och anslutning till våra fastigheter är en bonus och möjliggör synergier” säger regionchef Pernilla Claesson.


För mer information vänligen kontakta
Pernilla Claesson, Regionchef Stockholm, CA Fastigheter +46 70-954 03 44
Anders Nyström, Projektutvecklingsansvarig Gasverket, CA Fastigheter +46 73-682 03 00
Trevor Cooper-Williams, VD Klätterverket +46 73-351 87 64

_________________________________________________________________________________

Om
CA Fastigheter
CA Fastigheter AB ingår i Claesson & An
derzén AB koncernen, en familjeägd investmentbolagsverksamhet, som idag drivs av tredje generationen. CA Fastigheter AB bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Om Klätterverket
Klätterverket är Sveriges äldsta kommersiella klätteranläggning och slog först upp portarna
 1994 i en fabrikslokal i nuvarande Sickla Köpkvarter. 2000 flyttade anläggningen in i Atlas Copco gamla lokaler och 2002 flyttade man in i ännu större lokaler i Dieselverkstaden där Klätterverket idag delar byggnaden med bl.a. bibliotek, scenkonst, dansstudio, museum och teaterscener.