Kompaniet ut och Dressman in

Karlskrona 2012-09-19

CA Fastigheter AB får idag meddela att Kompaniet AB med säte i Kalmar lämnar Wachtmeister Galleria. Ny butik på den yta man lämnar blir Dressman som ingår i norska Varnergruppen.
Sedan tidigare finns Varnergruppen i Wachtmeister Galleria med konceptet Cubus.
CA Fastigheter AB välkomnar Dressmann till Wachtmeister Galleria och ser etableringen som en förstärkning av en god butiksmix i Wachtmeister Galleria.Tidpunkt för skiftet blir preliminärt i månadsskiftet oktober/november 2012

För ytterliggare information, kontakta:
Regionchef Ulf Åberg, tel 0708-794576

E-post ulf.aberg@cafastigheter.se