KalmarSalen tas över av Kalmarsalen kongress & evenemang AB

Pressmeddelande , Kalmar 2009-12-22


Genom en inkråmsöverlåtelse har idag all verksamhet som tidigare bedrivts i Kalmarsalen KB överförts till Kalmarsalen Kongress & Evenemang AB. Verksamheten kommer fortsatt att drivas vidare med befintlig personal och med inriktning på konferenser, kongresser och evenemang under ledning av verksamhetschef Jens Bergzén. Även Kalmar Biljettcentrum, med biljettkontor i bottenplan av Kalmarsalen, drivs vidare som tidigare.

Anledningen till ägarförändringen är att styrelsen för Kalmarsalen KB efter 20 år önskat att hitta en ny ägare till verksamheten. För att avsluta Kalmarsalen KB på ett kontrollerat sätt fattades beslut med andelsägarna i bolaget att begära bolaget samt dess ägarbolag Kongresshallen i Kalmar AB i likvidation. Till likvidator utsågs advokat Tommy Lindgren.

I avvaktan på att hitta en långsiktig ägare med verksamhet och kompetens inom konferens och evenemang har Kalmarsalen Kongress & Evenemang AB, ett bolag inom CA-koncernen med moderbolaget CA Fastigheter AB, gått in som ägare och garant för verksamheten. CA-koncernen är också ägare till den fastighet där verksamheten bedrivs. Samtliga ingångna avtal med Kalmarsalen KB gäller även mot Kalmarsalen Kongress & Evenemang AB, vilket bl a innebär att alla bokade konferenser, evenemang etc kommer att genomföras som avtalat.

I en kommentar till affären säger CA-koncernens VD, Johan Damne: "Vi är nöjda med att ha kommit fram till en lösning som är bäst för verksamheten just nu. När styrelsen för Kalmarsalen KB nu efter många år av förtjänstfullt arbete vill hitta en ny ägare har vi träffat avtal med likvidatorn om förvärv av verksamheten. Vi kommer att arbeta för att hitta en operatör och ägare till verksamheten med den erfarenhet, kompetens och finasiell styrka som krävs för att verksamheten skall fortsätta utvecklas på bästa sätt i framtiden."

"-Det här är den bästa lösningen för att långsiktigt säkra verksamheten i Kalmarsalen för medborgarna i regionen samtidigt som det är mycket bra för personalen att få en stark ägare", säger advokat Tommy Lindgren.

För mer information kontakta:
Kalmarsalens verksamhetschef, Jens Bergzén 070-515 61 50
CA-koncernens VD, Johan Damne 070-586 03 30