Kalmarsalen moderniseras för morgondagens marknad

Pressmeddelande 2015-07-01

CA Fastigheter AB kommer att bygga om Kalmarsalen och dess Romanhall i fastigheten Kvarnen 12 i Kalmar under det första kvartalet nästa år. Arbetet skall stå klart 1 april 2016.
Kalmarsalen färdigställdes i sitt nuvarande utseende 1990 och har sedan dess varit Kalmars största arena för konferens, möten och konserter. Under de drygt 25 år som förflutet har vi haft äran att ta emot en enorm mängd av olika evenemang med en stor bredd i såväl innehåll som storlek.

För att möta morgondagens önskemål och behov från såväl konferens- och möteskunder som konsertbesökare har vi under en längre period planerat för en ombyggnation och uppgradering av Kalmarsalen. Ambitionen är att utöver en modernisering även att öka flexibiliteten och skapa nya användningsområden såväl som öka Kalmarsalens kapacitet.

Genom att ersätta dagens fasta läktarkonstruktion och ersätta med mobila gradänger kommer vi skapa en flexibel arena för kongresser, mässor, utställningar, middagar, krogshow, stående konserter etc.
Främst kommer ombyggnaden att innebära möjligheter till sittande middagsgäster i ett och samma plan framför scen om cirka 500 personer, samtidigt som vi ökar publikkapaciteten vid konserter att omfatta såväl stående som sittande publik om totalt cirka 1 300 personer. Totalt antal möjliga middagsgäster uppgår därefter till 800 platser inkluderande 300 platser i nuvarande Glasverandan.
Därutöver kommer sittkapaciteten att ökas från dagens 850 till 920 platser.

-”Det känns fantastiskt roligt att nu kunna erbjuda sydöstra Sveriges modernaste och mest flexibla konferens- och konsertanläggning”, säger verksamhetschef Jerker Petersson. ”Samtidigt står vi beredda att möta upp framtida behov från bl.a. Linnéuniversitetet och det kommunala kulturlivet i flexibla lokaler”, fortsätter Jerker Petersson.

-”I och med denna renovering och ombyggnation så fortsätter vi den för Kalmar så viktiga utvecklingen av konferens-, kongress-, musik-, utbildnings- och kulturutbud som startade 1990 då Kalmarsalen i dess nuvarande form togs i bruk”, säger regionchef Johan Frick, CA Fastigheter.

Frågor besvaras av
Jerker Petersson, verksamhetschef Kalmarsalen 070-563 28 28
Johan Frick, regionchef Kalmar, CA Fastigheter AB 070-600 30 06