Invigning av Kalmar Business Lab

Kalmar 2012-05-24

Onsdag 23 maj invigdes Kalmar Business Lab i vår fastighet Landshövdingen 2, Södra Långgatan 20 i Kalmar. Landshövdingen Stefan Carlsson invigde och klippte bandet. Vi sponsrar lokalen och är huvudpartner ihop med Koneo, Pontuz Löfgren, Swedbank, Barometern, Input samt PWC.