Högtryck i tryckeriet!

Pressmeddelande , Karlskrona 2013-09-19

Den byggnad på Gullbernavägen i Karlskrona som tidigare hyst anrika Abrahamssons tryckeri AB fylls nu med nytt liv! CA Fastigheter bygger om och förnyar och flera hyresgäster är redan på plats såsom Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Elias AB, OCAB, Diab Frukt & Grönt m.fl.
Helt nyligen tecknades hyresavtal med Jobmeal Syd AB som tidigare administrerat Karlskronamarknaden från Kristianstad.
”Riktigt roligt att intresset är stort för verksamhetslokaler av detta slag. Många hyresgäster uppskattar det centrala läget som är positivt för till exempel serviceföretag som verkar över hela kommunen”, säger CA Fastigheters regionchef Ulf Åberg i en kommentar.
”Gullbernavägen är av tradition en stark destination för serviceföretag och lättare industri och vår satsning på tryckeribyggnaden kommer att stärka denna position ytterligare”, fortsätter Ulf Åberg.

För mer information om projektet kontakta Ulf Åberg, regionchef CA Fastigheter AB, tel 0708-794576