Förvärv i Växjö

Pressmeddelande , Växjö 2010-11-22

CA Fastigheter AB har, via dotterbolag, idag förvärvat fastigheten Hov Västregård 3 i Växjö av det allmännyttja bolaget Hyresbostäder AB.
Förvärvet, som skett via aktiebolag, utgör
ca 5 000 kvm bostäder och verksamheteslokaler i ett läge för framtida utveckling.

"Vi är sedan lång tid positiva till Växjö som en bra tillväxtort. Dagens förvärv stärker ytterligare vår position som en av de större fastighetsägarna i Växjö" säger VD Johan Damne i en kommentar.

"Fastighetens läge och nuvarande kassaflöde tillsammans med att det långsiktigt finns utvecklingsmöjligheter gör investeringen mycket intressant" enligt CA Fastigheter AB:s regionchef i Växjö Claus Holmgren.

Efter förvärvet uppgår CA koncernens fastighetsbestånd i Växjö till ca 120 000 kvm varav ca 40% utgörs av bostäder.
CA koncernens fastighetsbestånd totalt, i Sverige och utomlands, uppgår totalt till
ca 750 000 kvm.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne 0480-574 00 eller 070-58 60 330
eller
Regionchef Claus Holmgren 0470-77 74 20 eller 070-52 03 090