Förvärv i Jönköping

Pressmeddelande , Jönköping 2011-01-17

CA Fastigheter AB har, via dotterbolag, idag förvärvat fastighten Hägern 1 i Jönköping av EI Invest i Sverige AB. Förvärvet, som skett via aktiebolag, utgör 2 650 kvm bostäder och butikslokaler i ett centralt läge i Jönköping.

"Vi är sedan lång tid positiva till Jönköping som en bra tillväxtort. Dagens förvärv tillsammans med vårt tidigare förvärv under hösten stärker ytterligare vår position som en av de större fastighetsägarna i Jönköping och jag ser gärna att vi växer ytterligare", säger VD Johan Damne.

Förvärvet är mycket intressant,anser Regionchef Anders Gustafsson, då fastigheten innehåller både bostäder och butiksytor som tillsammans med dess mycket centrala läge är attraktivt även i ett framtida perspektiv.

Efter förvärvet uppgår CA koncernens fastighetsbestånd i Jökping till ca 100 000 kvm varav ca 40 % utörs av bostäder. CA koncernens fastighetsbestånd, i Sverige och utomlands, uppgår totalt till ca 750 000 kvm.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne, 0480-574 00 eller 070-5860330 eller
Regionchef Anders Gustafsson 036-163085 eller 070-5660256