Förvärv av Fastighets AB Ättlingarna i Jönköping

Pressmeddelande , Jönköping 2010-11-18

CA Fastigheter AB har idag, via dotterbolag förvärvat bolaget Fastighets AB Ättlingarna innehållande fyra kommersiella fastigheter i Jönköping. Fastigheterna utgörs av ca 19 000 m2 lokalytor med bra lägen i Jönköping.
"-Förvärvet är linje med vår affärsidé att växa och långsiktigt stärka vår marknadsnärvaro i Jönköping som varande en betydande regionstad i södra Sverige," säger VD, Johan Damne, i en kommentar.
CA Fastigheter AB:s regionchef, Anders Gustafsson, är mycket positiv till förvärvet och uttrycker i en kommentar:
"-Förvärvet är ett bra tillskott till vår nuvarande förvaltning. Fastigheterna har bra och intressanta lägen långsiktigt samtidigt som vi bedömer att det finns ytterligare utvecklingspotential."
Efter förvärvet uppgår CA koncernens fastighetsbestånd i Jönköping till ca 95 000 m2 varav ca 40% utgörs av bostäder.
CA koncernens fastighetsbestånd totalt, i Sverige och utomlands, uppgår totalt till
ca 750 000 m2.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne, 0480-574 00 eller 070-5860330 eller
Regionchef Anders Gustafsson, 036-16 30 87 eller 070-566 02 56