CA Fastigheter AB Säljer Brohus Park

Lomma 2012-09-05


CA Fastigheter AB säljer Brohus Park
 
CA Fastigheter AB har sålt de gamla kulturhistoriska byggnaderna längs Brohusvägen, numera kallat Brohus Park, till det privatägda bolag et Brohuspark AB. Ambitionen är att rusta upp längorna för att användas som studentbostäder, café, bed & breakfast och kontor.
 
”Vi bedömer att försäljningen innebär att vårt exploateringsområde för bostäder i Lomma Hamn gynnas tack vare den ökade diversifieringen av verksamheter inom området. Byggnaderna, som med sin historia mycket bidrar till områdets charm, kommer att utnyttjas på ett bättre sätt och bli mer tillgängliga för allmänheten än tidigare” säger CA Fastigheter AB:s projektchef i Lomma Erik Herder.
 
Brohuspark AB kommer omgående påbörja upprustningen av byggnaderna, med start av den norra längan. Redan till nästa sommar är tanken att denna ska vara färdigställd att användas för bed & breakfast och studentboende. Renoveringen av uggletornet och den södra längan kommer därefter att påbörjas. ”Det känns underbart att få återskapa detta kulturarv ” berättar Robert Hall, Brohuspark AB:s VD.

 Se de första ritningarna på www.brohuspark.se
 

 
CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. I Lomma hamn utvecklar företaget ett bostadsområde med ca 450 bostäder, bestående av såväl flerbostadshus som villor och radhus. För mer information se www.lommahamn.se.