CA Fastigheter AB säljer fastigheten Vreten 12, Stockholm

Pressmeddelande 2015-04-15

CA Fastigheter AB har idag sålt bolaget KB Vreten 12 Stockholm innehållande fastigheten Stockholm Vreten 12 belägen i Västberga med adress Västberga Allé. Köpare är Estea Fastigheter.

Fastigheten har det senaste året renoverats och utvecklats i sin helhet och utgörs idag av kontor, utställning och lager med främsta hyresgäst Bukowski Markets som förhyr större delen av fastigheten. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 8 000 kvm.
Fastigheten uppfördes under 1950-talet och har ända till för något år sedan använts av Bernats Bil för försäljning och service av bilar, främst av märket Mercedes.

”Generellt vill vi utöka vår fastighetsportfölj i Stockholm men när vi nu utvecklat denna fastighet åt Bukowskis samtidigt som marknaden för fastigheter bedöms som mycket gynnsam valde vi trots detta att sälja”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

”Vi kommer fortsätta att aktivt söka efter investeringsobjekt i Stockholm för att utöka vår verksamhet med såväl projekt- som förvaltningsfastigheter. Inriktningen är en blandad portfölj med såväl bostäder som kommersiella fastigheter i hela Stor Stockholmsområdet, fortsätter Johan Damne.

Rådgivare till säljaren har varit Catella Corporate Finance.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen omfattar mer än 650 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på åtta orter i Sverige: Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Damne, VD, CA Fastigheter AB på telefon 070-5860330 alternativt
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare, CA Fastigheter AB på telefon 0708-227108.