Försäljning av Lärlingen 6, Kalmar

Pressmeddelande 2017-11-24

CA Fastigheter AB har via dotterbolag sålt fastigheten Lärlingen 6 till Kalmar Läns Landsting. Avtalet är villkorat av Landstingsfullmäktiges beslut.
Kalmar Läns Landsting är idag hyresgäst i fastigheten på betydande ytor och kommer fortsätta växa i byggnaden.
CA Fastigheter AB:s huvudkontor, som idag är etablerat i byggnaden, kommer nu flytta till fastigheten Kvarnen 12 i Kalmar,
för att möjliggöra Landstingets utveckling.

”Det är mycket glädjande att vår hyresgäst sedan många år, Kalmar Läns Landsting, nu väljer att förvärva fastigheten när
de dessutom har behov av mer ytor” säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne.

För mer information kontakta:

Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, telefon 070-586 03 30
Johan Frick, Regionchef CA Fastigheter AB, telefon 070-600 30 06
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare CA Fastigheter, telefon 070-822 71 08