CA Fastigheter AB förvärvar bostadsportfölj i Berlin

Pressmeddelande 2013-08-28

CA Fastigheter AB har via dotterbolag under sommaren förvärvat en bostadsportfölj i Berlin av en Luxemburgbaserad private-equity fond.
Fastigheterna utgörs av ca 31 000 kvm uthyrningsbar yta varav huvuddelen består av 415 st hyreslägenheter. Fastigheterna är belägna i fd väst Berlin i mycket bra lägen i bl a områden såsom Charlottenburg, Wilmersdorf och Steglitz.
”Förvärvet är ett led i vår målsättning att växa på de orter där vi sedan tidigare är verksamma och då inte minst Berlin. Vi har varit verksamma i Berlin till och från sedan 1990 och följt utvecklingen på nära håll. Vi är fortsatt positiva till bostadsmarknaden i Berlin och förvärvet är helt i linje med vår ambition att öka vår exponering”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar. ”Vi är även efter detta förvärv intresserade av att göra ytterligare förvärv i Berlin,” fortsätter Johan Damne.
Efter förvärvet, som tillträds efter årsskiftet, uppgår CA koncernens totala uthyrningsbara yta i Berlin till ca 60 000 kvm.
”Det känns bra att vi nu lyckats öka vår portfölj i Berlin trots stor efterfrågan och därmed konkurrens i marknaden,” säger Andreas Claesson, Regionchef för CA Fastigheter AB i Berlin.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är i Sverige indelad i sju regioner med kontor på sju orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö samt i utlandet i Tyskland, Ryssland och Estland. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:

Johan Damne, VD 0480-57400 eller 070-5860330
eller
Andreas Claesson, Regionchef Berlin 08-4415508 eller 070-5662220