Fastighetsförvärv på Östermalm i Stockholm

Pressmeddelande 2013-12-19

CA Fastigheter AB förvärvar fastighet på Östermalm i Stockholm

CA Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat och tillträtt fastigheten Älgen 5 i Stockholm.

Fastigheten som utgör ca 4 000 m2 uthyrningsbar yta innehåller både bostäder och kommersiella ytor med ett bra läge på Östermalm utmed Sturegatan.

”CA Fastigheter AB är mycket glada att genom förvärvet fått möjligheten öka vår närvaro i Stockholm och inte minst i Stockholms innerstad. Fastighetens läge är mycket intressant i ett framtida perspektiv” säger VD Johan Damne i en kommentar.

”Vi är angelägna om att växa ytterligare i Stockholmsregionen genom förvärv av såväl förvaltningsfastigheter och projektfastigheter” säger affärsutvecklare Andreas Claesson.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är i Sverige indelad i sju regioner med kontor på sju orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö samt i utlandet i Tyskland, Ryssland och Estland. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:

Johan Damne, VD, 0480-57400 eller 070-5860330, eller våra affärsutvecklare
Andreas Claesson, 08-4415508 eller 070-5662220 eller Mikael Holmgren 0708-227108