CA Fastigheter AB förvärvar fastighetsbestånd i Malmö

Pressmeddelande , Kalmar 2014-03-31

CA Fastigheter AB har förvärvat och tillträtt bolaget Fastighets AB Skåneporten innehållande fem fastigheter i Malmö. Säljare är M2 Gruppen.
Beståndet utgörs av ca 25 000 m2 uthyrningsbar yta där övervägande del är bostäder. Fastigheterna är belägna i områdena Nydala och Kryddgården.

Förvärvet skall ses som en del i en strategi att återigen, efter ca 13 års frånvaro, etablera CA Fastigheter AB i Malmö.

”Vi är glada att vi genom affären med M2 Gruppen nu på allvar kan säga att vi är tillbaka i Malmö och Öresundsregionen och dessutom med ett mycket välskött bostadsbestånd”, säger Mikael Holmgren affärsutvecklare på CA Fastigheter AB.

”Malmö och Öresundsregionen är under stark utveckling vilken vi vill vara del av. För CA koncernen känns det väldigt naturligt att återigen vara etablerade på orten där vi nu kommer upprätta ett regionkontor. För att få stordriftsfördelar och samtidigt en balanserad fastighetsportfölj har vi ambitionen att förvärva ytterligare fastigheter av olika inriktning i Malmö, en regionstad som kommer ha en fortsatt bra utveckling”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har även sedan tidigare ett stort fastighetsutvecklingsprojekt i Lomma Hamn mellan Malmö och Lund. Detta projekt omfattar ca 500 bostadsenheter i såväl flerbostadshus som radhus, parhus och villor.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på sju orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:

VD, Johan Damne, 0480-57400 eller 070-5860330
Alt
Affärsutvecklare, Mikael Holmgren, 070-8227108