CA Fastigheter AB förvärvar fastigheter i Jönköping

Pressmeddelande 2014-12-08

Kalmar 2014-12-08
CA Fastigheter AB har avtalat om förvärv av bolaget MNK Fastighetsförvaltning AB med fyra centrala fastigheter i Jönköping. Beståndet utgörs av ca 11 000 m2 uthyrningsbar yta där övervägande del är bostäder.

”Vi på CA Fastigheter AB är oerhört nöjda att vi kommit överens med Kerstin Lagerwall, ägare av MNK Fastighetsförvaltning, om förvärvet av ett välskött fastighetsbestånd säger regionchef Anders Gustafsson på CA Fastigheter AB.
”Med denna tillkommande volym fortsätter vi vår strategi att öka vår närvaro i Jönköping och att växa i regionhuvudorter. Att sedan delar av fastighetsbeståndet är grannfastigheter till våra fastigheter är en bonus och möjliggör synergier” säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.
CA Fastigheter AB:s fastighetsbestånd i Jönköping uppgår efter förvärvet till ca 100 000 kvm.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på sju orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster
.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
Johan Damne, VD 0480-57400 eller 070-5860330
Alt
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare 070-8227108
Alt
Anders Gustafsson, Regionchef Jönköping 036-7701723