CA överklagar Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglov på Kalmar Spantrutan 1

Pressmeddelande , Kalmar 2011-12-19

CA Fastigheter AB:s dotterbolag Varvsholmens Fastighets AB (nedan benämnda CA) har idag överklagat Länsstyrelsen Kalmar Läns beslut från 2011-11-29, om att upphäva det av Kalmar kommun beslutade bygglovet avseende fastigheten Spantrutan 1 i Kalmar, till mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt.

"Vi överklagar Länsstyrelsens beslut främst med tanke på våra kunder. Beslutet står inte i proportion till den skada våra kunder, människor med behov av särskilt boende, kunder som efterfrågar Trygghetsboende, bostadsrättskunder och övriga kunder till hyresrätter, lider", säger CA koncernens VD Johan Damne.

"Vi har erhållit bygglov av Kalmar kommun vilket vi följt i sin helhet. Att som företagare eller medborgare inte kunna lita på att myndighetsbeslut är bindande är mycket olyckligt. Hur skall någon våga investera då?" fortsätter Johan Damne.

Läs hela pressmeddelandet här (PDF)