CA Fastigheter AB säljer i Norrköping

2014-05-08

CA Fastigheter AB och D & R AB har via dotterbolag fullgjort avsiktsförklaringen med FastPartner AB och avyttrat fastigheterna Amerika 3 och Sylten 4:7.
Den ena fastigheten innefattar lager-, industri- och kontorslokaler med en uthyrningsbar yta om cirka 46 000 kvadratmeter och den andra fastigheten innefattar nyproducerade handelslokaler om cirka 3 000 kvadratmeter.
”Vi CA Fastigheter AB är glada att tillsammans med D & R AB under vårt ägande genomfört betydande utveckling av fastigheterna och byggnaderna” säger affärsutvecklare Mikael Holmgren.
”För CA Fastigheter AB innebär denna försäljning en positiv påverkan både resultat- och likviditetsmässigt ” säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

För mer information kontakta:
Johan Damne, VD 0480-57400 eller 070-5860330
Alt
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare 070-8227108