CA Fastigheter säljer bostadsfastighet

Pressmeddelande , Kalmar 2009-04-03

CA FASTIGHETER AB SÄLJER BOSTADSFASTIGHET TILL BRF

CA Fastigheter AB har idag sålt fastigheten Furan 4 i Kalmar till en i fastigheten nybildad bostadsrättsförening, Brf Furan 4. Fastigheten är belägen i ett av Kalmars mest attraktiva bostadsområden, Bremerlyckan, och omfattar totalt ca 3 100 kvm bostadsyta motsvarande 37 lägenheter. CA Fastigheter AB har i samband med överlåtelsen förvärvat lokalytor i vilka ombyggnad till lägenheter kommer att ske och dessa beräknas färdigställas under våren.

-"Roligt att få genomföra en affär som känns strategiskt rätt. Våra hyresgäster önskade förvärva fastigheten och vi har tillsammans med dem arbetat fram förutsättningar och villkor som blir förmånliga för alla parter" säger Mikael Holmgren, affärsutvecklare på CA Fastigheter AB, i en kommentar.