CA Fastigheter köper i Borås

Pressmeddelande 2017-06-30

CA Fastigheter AB har, via dotterbolag förvärvat fastigheten Sleipner 4, mycket centralt belägen på Allégatan i Borås. Fastigheten utgörs av drygt 2 100 m2 lokalytor med butiker och vårdlokaler. Säljare är privatperson.

-”Förvärvet är i linje med vår affärsidé att växa och långsiktigt stärka vår marknadsnärvaro i Borås som är en betydande regionstad i västra Sverige" säger CA Fastigheter AB:s VD, Johan Damne, i en kommentar.
CA Fastigheter AB:s affärsutvecklare, Mikael Holmgren, är mycket positiv till förvärvet och uttrycker i en kommentar:
-”Förvärvet är ett bra tillskott till vår nuvarande förvaltning. Fastigheten har bra och intressant läge långsiktigt samtidigt som vi bedömer att det finns ytterligare utvecklingspotential." Rådgivare till säljaren har varit Colliers International

Efter förvärvet uppgår CA koncernens fastighetsbestånd i Borås till drygt 95 000 m2. CA koncernens fastighetsbestånd totalt, i Sverige och utomlands, uppgår totalt till ca 650 000 m2.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
VD Johan Damne, 0480-574 00 eller 070-58 60 330 eller
Affärsutvecklare Mikael Holmgren, 070-82 27 108

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.