CA Fastigheter AB förvärvar handelsfastighet i Malmö

Pressmeddelande , Kalmar 2012-07-16

CA Fastigheter AB har via dotterbolag avtalat om förvärv av fastigheten Inredningsarkitekten 1 i Malmö.

Fastigheten utgörs av ca 10 000 m2 uthyrningsbar yta varav huvuddelen är uthyrd till COOP. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Swedbank Arena och Stadionområdet.

CA Fastigheter AB har en lång erfarenhet av Malmö men har varit ur marknaden de senaste tio åren. Förvärvet skall ses som en första affär för att åter etablera sig i Malmö.

”Vi har varit relativt återhållsamma med förvärv de senaste åren då marknaden upplevts för dyr. Nu upplever vi att priserna generellt gått ner 10-15 % varför vi tycker det är attraktivt att köpa igen. Vi upplever att vi trots frånvaro i Malmö några år kan staden bra och har en önskan om att att återigen bygga upp en substantiell fastighetsportfölj i regionen, som vi tror fortsatt kommer ha en bra utveckling. Vi hoppas inom kort kunna presentera fler affärer i Malmö” säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har sedan många år ett stort fastighetsutvecklingsprojekt i Lomma Hamn mellan Malmö och Lund. Detta projekt omfattar ca 500 bostadsenheter i såväl flerbostadshus som radhus, parhus och villor.

”Vi har en väl fungerande projektorganisation i Lomma. Tills vidare kommer den organisationen att hantera även de fastigheter vi förvärvar i Malmö. Långsiktigt kan det dock bli tal om att återigen etablera ett regionkontor i Malmö” fortsätter Johan Damne.


CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på sju orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.


För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:

Johan Damne, VD 0480-57400 eller 070-5860330
Alt
Mikael Holmgren, Affärsutvecklare 0470-777420 eller 070-8227108