CA Fastigheter AB tecknar hyresavtal med Media Markt

Pressmeddelande , Borås 2010-02-18

CA Fastigheter har via dotterbolag tecknat hyresavtal med Media Markt på handelsområdet Knalleland, Borås, avseende en yta om totalt ca 4 300 kvm. Fastigheten Armbåga 3 är belägen i den västra delen av Knalleland och har funnits i CA Fastigheters portfölj sedan år 2002. Fastigheten har ett bra kommunkativt läge i ett mycket etablerat handelsområde. Tillgängligheten till fastigheten ökar markant i samband med att en ny bro skall byggas över Viskan under år 2010, vilken kommer att ansluta i fastighetens omedelbara närhet.
-"Det känns som ett väldigt gott betyg för oss att Media Markt väljer att etablera sig hos oss", säger Christer Södeliden, CA Fastigheter AB:s regionchef.
Handelsområdet Knalleland är ett av Sveriges äldsta och fyller 35 år i år.
-"Att få en av de största detaljisterna inom hemelektronik till Borås är ett bra tillskott för handeln och för vår region i stort", fortsätter Södeliden, som också tror att Media Markt kommer att bidraga till ett ökat handelsindex för Borås.
Ombyggnationen har påbörjats och beräknas stå klart under hösten år 2010.

För vidare information, vänligen kontakta:
Christer Södeliden, regionchef CA Fastigheter AB
Tel: 033-22 28 43
christer.södeliden@ca-fastigheter.se