CA Fastigheter AB säljer i Osby

Pressmeddelande , Kalmar 2011-02-01

CA Fastigheter AB avyttrar i bolagsform samtliga sina fastigheter i Osby tätort. Försäljningen omfattar ca 8 450 m2 varav merparten av ytan utgörs av bostadslägenheter.
Fastigheterna utgör del av CA koncernens fastigheter inom Region Nordöstra Skåne.

"- Vi har länge, utan framgång, försökt öka vår fastighetsportfölj i Nordöstra Skåne för att skapa stordriftsfördelar. När vi nu hittade en intresserad köpare har vi istället beslutat att sälja. Att köparen dessutom är en etablerad aktör hoppas vi borgar för fortsatt kvalitativ förvaltning till förmån för samtliga hyresgäster." säger CA koncernens VD Johan Damne i en kommentar.

"- Försäljningen innebär sannolikt att vi kommer att utvärdera en försäljning av även kvarvarande fastigheter i Region Nordöstra Skåne och istället koncentrera våra investeringar på andra regionorter i södra Sverige." fortsätter Johan Damne.


För mer information kontakta:
VD Johan Damne 0480-57400 eller 070-5860330 eller Affärsutvecklare Mikael Holmgren 0708-227108