CA Fastigheter AB säljer i Hässleholm

Kalmar 2011-08-26

CA Fastigheter har avyttrat sina fastigheter i Hässleholm. Fastigheterna Ringbrynjan 1 och 2, som omfattar ca 2 1 00 kvm enbart bostäder, har förvärvats av Agnosia Fastighets AB.
Fastigheterna är de sista av CA koncernens fastigheter inom Region Nordöstra Skåne.

"-Sedan vi för en tid sedan deklarerade att vi sannolikt kommer att lämna regionen har ett antal intressenter anmält sitt intresse att förvärva Bromölla och Hässleholmsfastigheterna. Försäljningen har i och med detta gått något snabbare än vi räknade med" säger CA koncernens VD, Johan Damne, i en kommentar.

"-Köparen Agnosia Fastighets AB äger grannfastigheterna och har på detta sätt en anknytning till området och Hässleholm. Vi bedömer att de kommer att bli en bra ägare till fastigheterna" säger affärsutveklare Mikael Holmgren.
CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. CA koncernens fastighetsbestånd uppgår i Sverige och utomlands totalt till ca 750 000 kvm, varav ca 40 % utgörs av bostäder. Förvaltningen är indelad i sju regioner med kontor i Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne, 0480-574 00 eller 070-5860330
eller
Affärsutvecklare Mikael Holmgren 070-8227108